Dersom en atombombe detoneres over en by,
vil ingen kunne yte nødvendig medisinsk assistanse.
Skadeomfanget vil være for stort og strålingsfaren for høy. 

I 1954 prøvesprengte USA en atombombe over Marshall-øyene.
Bomben var 1000 ganger kraftigere enn "Little Boy" som utslettet Hiroshima. 

Så lenge atomvåpen finnes, er det fare for at de blir brukt.
Det kan skje planlagt, ved et uhell, eller som resultat av terror.
Konsekvensene vil være katastrofale for menneske og miljø. 

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN, fikk Nobels Fredspris i 2017.

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen arbeider for å spre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk.
Vårt mål er en atomvåpenfri verden.

Norske leger mot atomvåpen er en del av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), og partner i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Støtt oss

Vil du bidra i arbeidet for en atomvåpenfri verden?

Bli medlem! Vi trenger flere hoder og hender i kampen mot atomvåpen.

Gi en gave! Med din støtte arbeider vi mer effektivt for en atomvåpenfri verden.