Kontakt oss

Norske leger mot atomvåpen,
c/o Sentralen PB 183
0102 Oslo

Besøksadresse:
Øvre Slottsgate 3,
0157 Oslo

Epost:
info@legermotatomvapen.no

Daglig leder:
Anja Lillegraven, tlf. 950 79 791
epost: anja@legermotatomvapen.no 

Styreleder:
Signe Flottorp, tlf: 995 04 376
epost: signe.flottorp@fhi.no  

Organisasjonsnummer: 971397225