Organisasjonen

Norske leger mot atomvåpen arbeider for å spre informasjon
om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk.
Vårt mål er en atomvåpenfri verden.

Norske leger mot atomvåpen ble stiftet i 1982. Organisasjonen er en del av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), og partner i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

IPPNW vant Nobels Fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om medisinske virkninger av atomkrig.

ICAN vant Nobels Fredspris i 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære
konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».

Norske leger mot atomvåpen drifter ICAN Norge og koordinerer de norske organisasjonene som er partnere i kampanjen.